top of page

ONZE WERKING

De Wase Kiem begeleidt kwetsbare zwangere vrouwen individueel en in groep tijdens en na de zwangerschap gebaseerd op het principe van Centering Pregnancy: een vernieuwde vorm van prenatale zorg waarbij we zwangerschapscontroles combineren met een zwangerschapscursus.


Na een eerste individuele consultatie aan huis door je vroedvrouw, word je ingedeeld in een groep met vrouwen die ongeveer net zo ver zijn in hun zwangerschap als jij. Met die groep kom je acht keer bij elkaar (7 keer voor de bevalling en 1 keer na de bevalling) en krijg je informatie over je zwangerschap, de bevalling en de tijd daarna.


We organiseren deze groepssessies maandelijks onder leiding van twee vroedvrouwen. Tijdens deze interactieve momenten nemen we de tijd en ruimte om informatie uit te wisselen en kan je netwerken met andere zwangere mama's die ongeveer even ver zijn.  


Het unieke aan Centering Pregnancy is dan ook de groepsdynamiek: alle vrouwen hebben hun eigen inbreng, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. De vroedvrouwen zijn onderdeel van de groep en kunnen ook onderwerpen aanbrengen.

Zwangere buik
Onze werking: Over
bottom of page