top of page

DE WASE KIEM

Een gezonde start voor elk gezin!

De Wase Kiem is een zwangerschapscentrum dat kwetsbare zwangere vrouwen zowel in groep als individueel begeleidt tijdens en na de zwangerschap gebaseerd op het principe van Centering Pregnancy. Deze begeleiding vindt plaats in de gemeente waar de zwangere woont. Het gezin wordt begeleid door zowel de vroedvrouw, huisarts, gynaecoloog als maatschappelijk werker. 

Doorheen de hele zwangerschap vinden er maandelijks groepssessies plaats die begeleid worden door een vaste vroedvrouw. De groep bestaat uit zwangeren die ongeveer even ver zwanger zijn. Tijdens de groepssessies willen we bij de zwangere de zelfzorg stimuleren, hun kennis verhogen en groepsondersteuning bieden.

Start: Video
bottom of page